Zemljani radovi

Zemljani radovi su prvi građevinski radovi. Nema niti jednog područija građenja gdje se ne pojavljuju zemljani radovi.

Naša osnovna djelatno je izvodjenje svih vrsta zemljanih radova u građevinarstvu, a tu spadaju čišćenje područija građenja, uklanjanje postojecih instalacija, ručni i mašinski iskop zemlje, nasipanje I niveliranje terena, odvod viška vode i šuta, te odvoz zemlje I drugih materijala.

Vršimo plitke površinske iskope, široki iskop, iskop humusa, iskop temelja I građevinskih jama, iskop stepenica, iskop rovova I instalacija, iskop kanala, izrada posteljice, mašinski iskop sa utovarom šuta i odvozom na deponiju.

Za vršenje ovih djelatnosti posjedujemo modernu mehanizaciju I dovljan broj radnika, te možemo ponuditi kvalitet usluge na najvišem nivou.

Zainteresovani? Kontaktirajte nas

Lorem ipsum dolro sit. Lorem ipsum dolro sit.